new-yamaha-fz16

Berkaitan dengan artikel yang telah diposting dengan judul “FZ16 Ada Di Bogor” (sebelumnya menyebutkan nama dealer), sekiranya ada yang berkeberatan dengan konten dalam bentuk ‘tulisan’ ataupun gambar/foto pada artikel tersebut, dengan senang hati kami bersedia untuk mendiskusikannya.

Dengan kerendahan hati pula kami memohon ma’af apabila artikel tersebut kurang berkenan dan tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup mempunyai ‘alas hukum’ yang memadai berdasarkan hukum positif yang berlaku di negara kita melalui sarana ‘diskusi’.

Mengingat tidak ada unsur ‘keuntungan secara ekonomi’ pada kami, materi diskusi tentunya kami batasi berdasarkan regulasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, baik yang bersifat orang-perorangan secara pribadi (atau organisasi), maupun berbentuk badan hukum (atau bukan badan hukum), antara lain :

  1. Pasal 28F UUD 1945, yang berkaitan dengan ‘hak untuk menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia’.
  2. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara RI Tahun 2000 No.  243, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4045), antara lain berkaitan dengan desain industri, hak desain industri, hak eksklusif ataupun lisensi.
  3. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No.  85, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4220), antara lain berkaitan dengan gambar/fotografi.
  4. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No.  58, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4843), antara lain berkaitan dengan informasi elektronik.
  5. atau regulasi lain yang merupakan “Hukum Positif”.

Masukan atau materi diskusi, dapat ditujukan melalui email vision.xenon@gmail.com atau yvc.bogor@yahoo.com. Apabila memang terdapat kekeliruan dalam artikel tersebut di atas, dengan senang hati kami akan men-deleted artikel tersebut sebagian atau seluruhnya.

.

Warm Regards,

Mr. Momod

YVC F-005

Iklan